GSU Stella Maris Hvar


 
Zbor “Stella Maris Hvar” dio je istoimenog glazbeno-scenskog udruženja koje djeluje već dvadesetak godina u gradu Hvaru. Repertoar zbora je raznolik i bogat: obrade filmske glazbe, pop rock, zabavne glazbe, klasiku, crnačku duhovnu glazbu, hrvatsku i dalmatinsku tradicijsku glazbu, kao i folklornu glazbu drugih zemalja, autorske skladbe i sl.

Zbor trenutno ima 23 pjevača koji u ovom sastavu djeluju nepune dvije godine.

Do sada je zbor nastupao na mnogim međunarodnim natjecanjima i gostovanjima, a najviše nastupa upravo u Hvaru i ostalim mjestima na otoku Hvaru.

Repertoar koncerta u hvarskoj katedrali čine većinom djela klasične i barokne zborske glazbe, nekoliko skladbi kasnijih razdoblja, kao i autorske skladbe maestre Vinke Šurlin.

Zbor je do sada izdao dva nosača zvuka, a svojim djelovanjem doprinosi obogaćivanju kulturne ponude otoka Hvara.